Szamba betonowe TOP informacji dla zainteresowanych

Wrzesień 27, 2016  

Szamba betonowe

Kiedy budynek wybudowany jest tam, gdzie nie ma kanalizacji, jednym ze sposobów zagospodarowania ścieków staje się zakup szamba, czyli szczelnego zbiornika na ścieki. Jego zakup i przyłączenia to inwestycyjnie tańsze rozwiązanie niż budowa przydomowej oczyszczalni, a koszty inwestycji są podobne do wykonania przyłącza kanalizacyjnego. Nie małą część kosztów budowy i podłączenia się do szamba stanowi kupno szczelnego zbiornika na ścieki. Może być on wykonany z żelbetu lub tworzyw sztucznych. Objętość zbiornika powinna być dobrana do liczby zamieszkałych osób i ilości wytwarzanych ścieków. Najczęściej jest tak, że jedna osoba produkuje ich ok. 150 l na dobę. Szamba betonowerozwiązaniem komfortowym, jeśli w bliskiej przyszłości będzie można podłączyć się do kanalizacji miejskiej. Niekiedy jest to również jedyne rozwiązanie, w szczególności wtedy, gdy:

  •  cieszy jest za mało, żeby przygotowanie własnej oczyszczalni była opłacalna;
  •  powierzchnia działki jest za mała, aby pomieścić na niej oczyszczalnię z drenażem rozsączającym lub w pobliżu nie ma odbiornika oczyszczonych ścieków;
  •  poziom wód gruntowych jest podwyższony, aby można było oczyszczone w oczyszczalni ścieki rozsączyć do gruntu, a inne rozwiązania są za drogie w inwestycji.

Kluczowe informacje

Ważne! Budując szambo, trzeba utrzymać minimalne odległości od granicy działki, gospodarstwa domowego i ujęcia wody. Musi ono znajdować się w odległości:

  •  2 m od drogi i granicy sąsiedniej posesji;
  •  5 m od okien i drzwi budynku;
  •  15 m od studni.

szamba betonoweDecydując się na położenie szamba, należałoby też zwrócić uwagę na to, aby można było bez większych problemów do niego wjechać wozem asenizacyjnym. To przepisy prawne określają, na jakie zbiorniki na nieczystości należy się decydować. Po pierwsze muszą być bezodpływowe, a po drugie posiadać certyfikaty Państwowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH. Wymagania te spełniają szamba betonowe i plastikowe. Jednakże po odpowiednim zbadaniu ich parametrów okazuje się, że lepsze rozwiązanie to właśnie Szambo betonowe. Szamba betonowe same z siebie są pewnym rozwiązaniem. Są szczelne i odporne na warunki zewnętrzne.